*Obvestite vašega proizvajalca, da lahko poveže svoj program z miniMAX-om
   

Vpišite vaše kontaktne podatke
Naziv moje organizacije
Moje ime in priimek
Moj e-naslov
.
Želim obvestiti sledečega proizvajalca programov
Naziv proizvajalca programov
E-naslov proizvajalca